Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på prisradet.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt på siden om personvern.

Prisrådet for havbruk forbereder skatteavregningspriser for 3. kvartal

Fra 1. juli 2024 kan Prisrådet sette skatteavregningspriser til bruk for inntektsfastsettingen i grunnrenteskatten på havbruk. Skatteavregningsprisene skal svare til markedsverdien på merdkanten. Prisene fastsettes etterskuddsvis, og kunngjøres samlet for hvert kvartal.

Prisoppgaveskjema, der de opplysningspliktige skal oppgi informasjon om priser mv., er allerede lansert

Fremover vil sekretariatet for Prisrådet fortsette å samle inn informasjon som grunnlag for å vurdere egnet metode og prissetting. I tillegg jobbes det med å videreutvikle prisoppgaveskjemaet. Målet er å legge til rette for mest mulig automatisk rapportering raskt.

– Saksbehandlingsreglene for Prisrådet legger opp til at skatteavregningspriser skal fastsettes etterskuddsvis og per kvartal. Prisoppgaveskjemaet skal sendes inn måneden etter salgene har skjedd. Derfor vil Rådet først kunne gi en foreløpig vurdering av prisingen et stykke ut i fjerde kvartal. Selskapene vil få mulighet til å uttale seg før rådet gjør en endelig vurdering av prisene for tredje kvartal, sier Ola Oldernes, leder av Prisrådet.

Saksbehandlingsregler

Saksbehandlingsreglene for prisrådet ved fastsettingen av skatteavregningspriser fremgår av Forskrift til skatteloven kapittel 19, som bl.a. gir de grunnrenteskattepliktige selskapene mulighet til å medvirke underveis: 

  • Opplysninger om salg mv. av laks, ørret og regnbueørret for den aktuelle måneden sendes inn til prisrådet innen utgangen av påfølgende måned.
  • Eventuelle endringer i innsendte opplysninger skal meddeles prisrådet innen 15 dager etter at den oppgavepliktige er blitt kjent med endringen.
  • Adgang til å gi uttalelse om skatteavregningspriser for vedkommende kvartal. Frist 4 uker etter hvert kvartal.
  • Prisrådet gir deretter en foreløpig vurdering av prisingsspørsmålet, som kunngjøres for de berørte grunnrenteskattepliktige.
  • Adgang til å gi uttalelse om foreløpig vurdering av prisingsspørsmålet. Frist 2 uker etter kunngjøring.