Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på prisradet.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt på siden om personvern.

Om Prisrådet

Finansdepartementet oppnevnte i desember 2023 et prisråd for havbruk. Rådet har fått i oppgave å fastsette skatteavregningspriser til bruk i fastsettingen av grunnrenteskatten.

Formålet med et prisråd er at rådet skal sette mest mulig riktige markedspriser. Skatteavregningsprisen skal svare til markedsverdien av laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten.

Prisrådet kan sette priser kvartalsvis fra 1. juli 2024. 

Les mer om priser her

Prisrådet 2024 - 2026

Normprisrådet består av følgende medlemmer:

  1. Daglig leder Ola Oldernes (Trondheim), leder
  2. Advokat Tormod Torvanger (Bergen), nestleder
  3. Professor Claire Armstrong (Tromsø)
  4. Professor Jarle Møen (Bergen)
  5. Advokat Kjetil Haare Johansen (Asker)
  6. Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan (Tromsø)
  7. Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)
  8. Rådgiver Maren Bøe (Oslo)

Varamedlem for nr. 7: Lovrådgiver Ida Monasdatter Lynne (Oslo)
Varamedlem for nr. 8: Seniorrådgiver Simon Dalnoki (Oslo)

Sekretariatet for Prisrådet

Sekretariatet er lagt til Fiskeridirektoratet. Sekretariatets hovedoppgave er å innhente relevant informasjon og data om markedet for laks, ørret og regnbueørret, herunder ta imot opplysninger fra de rapporteringspliktige, behandle informasjonen og presentere den på en hensiktsmessig måte til Prisrådet. Sekretariatet vil også bli det naturlige kontaktpunkt for selskapene som ønsker å kontakte Prisrådet.

Kontakt sekretariatet til Prisrådet